Úrazovosť detí, žiakov a študentov
Úr (MŠVVŠ SR) 1-01    za školský rok 2016/2017


Celkový počet záznamov v databáze: 10680.

Zadajte kritériá, na základe ktorých sa majú do výstupných výsledkov zaradiť záznamy o úrazoch. Ak chcete mať zahrnuté všetky úrazy, kritériá nezadávajte - prázdne polia znamenajú všetky možné hodnoty pre daný parameter. Po zadaní kritériií a kliknutí na tlačítko 'Vytvoriť štatistiky' sa zobrazia výsledné štatistiky úrazov vyhovujúcich kritériám.

Typ školy:
Druh zriaďovateľa:
Druh školy:
Územie školy:
Dátum úrazu: od   do
Druh úrazu:
Typ úrazu:
Zdroj úrazu:
Príčina úrazu:
Pohlavie:
Odškodnenie úrazu: