Kontakty

Adresa:
Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421-2-692 95 111
Fax: +421-2-654 26 180
Email: uips@uips.sk

Zoznam kontaktných pracovníkov

Kancelária generálneho riaditeľa Fax: +421-2-654 21 048
Meno
Funkcia
Úsek E-mail Klapka,
Priama linka
Ing. Miroslav Korman
generálny riaditeľ
  miroslav.korman@uips.sk 02/69295100
02/65425166
Ing. Alžbeta Megová
sekretariát
kancelária generálneho riaditeľa alzbeta.megova@uips.sk 02/69295101
02/65425166
Mgr. Vieroslava Chudíková Príručná knižnica vieroslava.chudikova@uips.sk 02/69295120
Veronika Pazmányová Študentská rada vysokých škôl pazmanyova.veronika@srvs.sk 02/65411880
PhDr. Daniela Vaňeková
vedúca oddelenia
Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave msap@uips.sk 02/62410665
Mgr. Oľga Tinajová
vedúca oddelenia
Múzeum školstva a pedagogiky v Levoči msslevoca@levonet.sk 053/4512863
Odbor podporných činností
Meno
Funkcia
Úsek E-mail Klapka
Priama linka
Ing. Jitka Navrátilová
riaditeľka odboru
Odbor podporných činností jitka.navratilova@uips.sk 02/69295200
02/65426182
Anton Jurkovič
vedúci oddelenia
Oddelenie správy majetku anton.jurkovic@uips.sk 02/69295210
02/65426184
Zuzana Bránska Referát PaM zuzana.branska@uips.sk 02/69295204
02/65426129
Mgr. Gabriela Aichová
vedúca oddelenia
Oddelenie redakčno-tlačiarenské gabriela.aichova@uips.sk 02/69295220
02/65426182
RNDr. Ružena Grochová
vedúca oddelenia
Oddelenie stredoškolských štipendií ruzena.grochova@uips.sk 02/69295230
02/65426186
Odbor projektová kancelária
Meno
Funkcia
Úsek E-mail Klapka
Priama linka
Ing. Vladimír Kanás
riaditeľ proj. kanc.
Projektová kancelária vladimir.kanas@uips.sk 02/69295300
02/65426521
  Oddelenie projektov    
Ing. Vladimír Pokojný Oddelenie projektu INFOVEK vladimir.pokojny@uips.sk 02/69295600
02/65426568
02/65427362
Odbor metodiky a tvorby informácií
Meno
Funkcia
Úsek E-mail KlapkaPriama linka
RNDr. Mária Slovíková, CSc.
riaditeľka odboru
Odbor metodiky a tvorby informácií maria.slovikova@uips.sk 02/69295400
02/65420451
Mgr. Ján Herich
vedúci oddelenia
Oddelenie regionálneho školstva jan.herich@uips.sk 02/69295410
PhDr. Ľubomíra Srnánková
vedúca oddelenia
Oddelenie vysokého školstva lubomira.srnankova@uips.sk 02/69295430
02/65426508
Ing. Ivan Prutkay
vedúci oddelenia
Oddelenie mládeže a športu ivan.prutkay@uips.sk 02/69295420
02/65424425
Elena Rebrošová
vedúca oddelenia
Oddelenie IS ekonomiky a financovania školstva elena.rebrosova@uips.sk 02/69295440
02/65426223
Odbor školské výpočtové stredisko
Meno
Funkcia
Úsek E-mail Klapka
Priama linka
RNDr. Boris Ďuriš
riaditeľ ŠVS Bratislava
Odbor školské výpočtové stredisko - Bratislava duris@svsba.sk 02/54433446
Mgr. Stanislav Slačka
riaditeľ ŠVS Banská Bystrica
Odbor školské výpočtové stredisko - Banská Bystrica stanislav.slacka@svsbb.sk 048/4139803
Ing. Ladislav Staroň
riaditeľ ŠVS Liptovský Mikuláš
Odbor školské výpočtové stredisko - Liptovský Mikuláš ladislav.staron@svslm.sk 044/5526220
Ing. Marek Mazúr
riaditeľ ŠVS Michalovce
Odbor školské výpočtové stredisko - Michalovce mazur@svsmi.sk 056/6872833
Ing. Miriam Rajčanová
riaditeľ ŠVS Piešťany
Odbor školské výpočtové stredisko - Piešťany miriam.rajcanova@svspn.sk 033/7624211
Odbor rezortného informačného systému
Meno
Funkcia
Úsek E-mail Klapka
Priama linka
Ing. Vladimír Pokojný
riaditeľ odboru
Odbor rezortného informačného systému vladimir.pokojny@uips.sk 02/69295600
02/65427362
RNDr. Július Ertl
vedúci oddelenia
Oddelenie prevádzky informačného systému julius.ertl@uips.sk 02/69295610
Ing. Alžbeta Ferenčičová
vedúca oddelenia
Oddelenie štatistiky a služieb alzbeta.ferencicova@uips.sk 02/69295620
02/65425662