Štatistiky, služby a štandardizácia

Program Register pre Krajské školské úrady

1. Program REGISTER - verzia pre DOS z 31. marca 2006

Súbor na stiahnutiePopis
RUNFOX.ZIPRuntime FOXPRO26 - nainštalovať ľubovoľne a zadať cestu v súbore register.bat.
REGDOS.ZIP

DOS verzia - rozpakovať a nakopírovať do adresára C:\REGISTER\

  1. Boli upravené polia pre zadanie emailu na 40 znakov.
  2. Po zadaní spôsobu triedenia chýb (služby - nastavenia programu - triedenie chýb...) bude nastavené triedenie fungovať aj pri vytlačení chybných viet z REGISTRA - tlač podľa druhu chyby.
  3. Upozorňujem, že v programe funguje aj rozsiahla možnosť triedenia viet (služby - triedenie podľa...), kde je možnosť zadať súčasne tri kritéria triedenia, podľa ktorého sa Vám potom zoznamy viet zobrazujú.

2. Program ISRS - REGISTER pre WINDOWS verzia z 31. marca 2006

Súbor na stiahnutiePopis
ISRS.ZIP

Inštalačná verzia programu ISRS - Register pre WINDOWS. Program pracuje s databázami v adresári C:\REGISTER\ . Boli upravené polia pre zadanie emailu na 40 znakov. Súbor rozpakovať a nainštalovať. Pred spustením inštalácie odporúčam:

  1. skontrolovať nastavenie jazyka v BDE - dbase CSY cp852
  2. vymazať v adresári C:\REGISTER\ súbory *.idx a *.ndx
INSTAL_POPIS.DOCPríručka k inštalácii programu ISRS

Pre obe verzie (DOS aj ISRS) súbor REGISTER už musí mať upravenú štruktúru - polia EMAIL, EMAIL1, EMAIL2 na 40 znakov. Ak potrebujete štruktúru upraviť, pošlite Vašu poslednú verziu REGISTRA na adresu cabalova@uips.sk s textom Štruktúra. Ja Vám štruktúru upravím a pošlem obratom späť.