Výkaz Škol (MŠ SR) 15 – 01
o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže
za školský rok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Aplikácia pre šk. rok 2020/21 bude spustená v septembri 2020.

Výsledky z roku 2019/20

Výsledky z roku 2018/19

Výsledky z roku 2017/18