Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 15 – 01
o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže
k 15.9.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVaŠ SR.


Zber bol ukončený, výkazy sa dajú len prezerať ale nie opravovať. Ďakujeme za spoluprácu.Školy a Centrá voľného času vyplnia údaje v tejto webovej aplikácii do 20. 09. 2019. Vytlačené protokoly si uchovajú pre prípad kontroly. Nie je ich potrebné zasielať na OÚ.


Pre vypĺňanie, opravy alebo prezeranie výkazov kliknite na tlačidlo Školy/Zariadenia.


Pre vytváranie výstupných prehľadov výkazov kliknite na tlačidlo Prehľady.


Pre pracovníkov OÚ a CVTI SR ku administrácii používateľov a výkazov.Výsledky z predchádzajúcich rokov si môžete prezrieť nasledujúcimi tlačidlami
Pre správne fungovanie aplikácie musí váš prehliadač podporovať JavaScript a musí ho mať zapnutý.