Adresy webových stránok

vysoké školy podľa sídla a názvu školy
zWv713, tlač 13.09.2007 str. 1 z 1

Adresa
Názov školy Sídlo školy
www.aku.sk
Akadémia umení v Banskej Bystrici Banská Bystrica
www.umb.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Banská Bystrica
www.akademiapz.sk
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Bratislava
www.bisla.sk
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave Bratislava
www.uninova.sk
Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave Bratislava
www.euba.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave Bratislava
www.stuba.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislava
www.szu.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Bratislava
www.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave Bratislava
www.vsemvs.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislava
www.vsmu.sk
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Bratislava
www.vsvu.sk
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Bratislava
www.vssvalzbety.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislava
www.dti.sk
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Dubnica nad Váhom
www.selyeuni.sk
Univerzita J. Selyeho v Komárne Komárno
www.tuke.sk
Technická univerzita v Košiciach Košice
www.upjs.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice
www.uvm.sk
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Košice
www.vsbm.sk
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Košice
www.aoslm.sk
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš
www.uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nitra
www.ukf.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nitra
www.unipo.sk
Prešovská univerzita v Prešove Prešov
www.ismpo.sk
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešov
www.ku.sk
Katolická univerzita v Ružomberku Ružomberok
www.sevs.sk
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Skalica
www.vssladkovicovo.
Vysoká škola v Sládkovičove Sládkovičovo
www.tnuni.sk
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčín
www.vsm.sk
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Trenčín
www.truni.sk
Trnavská univerzita v Trnave Trnava
www.ucm.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava
www.tuzvo.sk
Technická univerzita vo Zvolene Zvolen
www.uniza.sk
Žilinská univerzita v Žiline Žilina
Spolu : 33 škôl 13. september 2007 , 11:16:14 hod

z toho :

verejné
: 20 Školy sú striedené vzostupne podľa sídla a názvu školy

štátne
: 3 Adrese predchádza konštanta: http://

súkromné
: 10