Porovnanie nezamestnanosti absolventov stredných škôl v odboroch vzdelania

Aplikácia AMN vám na základe zvolených kritérií umožní vybrať strednú školu, na ktorej by ste prípadne chceli študovať. Položky "Druh školy" a "Územie" sú povinné. Vyučovací jazyk sa volí zaškrtnutím políčka, ak nie je vybraný, zobrazia sa školy so všetkými vyučovacími jazykmi. U vybraných škôl sú uvedené ich identifikačné údaje (názov, obec, ulica, aktívna www adresa).
Označením konkrétnej školy (kliknutím na lupu) sa zobrazí tabuľka so študijnými/učebnými odbormi, ktoré sa na nej vyučujú. Pri každom odbore je uvedená informácia o nezamestnanosti jeho absolventov pre celú Slovenskú republiku. Tabuľka zobrazuje ukazovatele počtu absolventov za ostatné dva roky (A), počtu evidovaných nezamestnaných (NA) a absolventskú miera nezamestnanosti (AMN), ktorá predstavuje riziko nezamestnanosti pre daný odbor vzdelávania. Aplikácia umožňuje vybrať dve školy zároveň a porovnať ukazovatele v rôznych súboroch odborov vzdelania.
Údaje o školách, odboroch, absolventoch a nezamestnaných sa vzťahujú k máju 2013. Údaje o nezamestnaných boli získané z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Z dôvodu prechodu na nový informačný systém služieb zamestnanosti sú údaje o nezamestnaných predbežné.

Výber škôl podľa kritérii:
Výber 1:
Druh školy:
Územie:
Vyučovací jazyk:


Výber 2:
Druh školy:
Územie:
Vyučovací jazyk: