Kam počas letných prázdnin 2019 - CVTI SR

NÁZOV ORGANIZATORA NÁZOV PODUJATIA MIESTO TRVANIE ZAČIATOK KONIEC POPLATKY SPOLU ZĽAVY TERMÍN UZAVRETIA PRIHLÁŠOK
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dubnica nad Váhom Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP Dubnica nad Váhom 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Detská misia Detský tábor Častá 7 dní 20.7.2019 27.7.2019 135 € 10 € 20.6.2019 viac info;
Detská misia Detský športový tábor Častá 7 dní 13.7.2019 20.7.2019 140 € 10 € 20.6.2019 viac info;
Detská misia Detský tábor Častá 7 dní 6.7.2019 13.7.2019 135 € 10 € 20.6.2019 viac info;
Detská misia Detský tábor Tatranská Lomnica 7 dní 20.7.2019 27.7.2019 135 € 10 € 20.6.2019 viac info;
Detská misia Tábor mladšieho dorastu Častá 7 dní 3.8.2019 10.8.2019 140 € 10 € 20.6.2019 viac info;
Detská misia Detský tábor Častá 7 dní 10.8.2019 17.8.2019 135 € 10 € 20.6.2019 viac info;
Detská misia Tábor pre starší dorast Častá 7 dní 27.7.2019 3.8.2019 140 € 10 € 20.6.2019 viac info;
Detská misia Tábor pre dorast Tatranská Lomnica 7 dní 13.7.2019 20.7.2019 140 € 10 € 20.6.2019 viac info;
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Škola v prírode Chorvátsko 31.5.2019 15.9.2019 priebežne viac info;
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Letný tábor zvedavých vedcov Chorvátsko 31.5.2019 15.9.2019 priebežne viac info;
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Letný pobyt v Chorvátskom kempe Chorvátsko 31.5.2019 15.9.2019 priebežne viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor CVČ a okolie 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 55 € 1.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor CVČ 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 55 € 1.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor CVČ 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 55 € 1.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor CVČ 5 dní 19.8.2019 23.8.2019 55 € 1.6.2019 viac info;
Základná škola s materskou školou Úradné hodiny Hradná 342 Lipt. Hrádok 4 hodiny 8:00 - 12:00 1.7.2019 každú stredu 31.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor s dennou dochádzkou Hnúšťa 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 máj 2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP Bratislava 3 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Domino,Vrútky Prímestská rekreácia CVČ Domino, Vrútky 4.-8.3.2019 4.3.2019 8.3.2019 40,00 € - 22.2.2019 viac info;
Centrum voľného času Domino,Vrútky Detská letná rekreácia - I. turnus Margita - Ilona, okr.Levice 08.-17.07.2019 08.07.2019 17.07.2019 175,00 € - 29.03.2019 viac info;
Centrum voľného času Domino,Vrútky Detská letná rekreácia - II. turnus Margita - Ilona, okr. Levice 17.-26.07.2019 17.07.2019 26.07.2019 175,00 € - 29.03.2019 viac info;
Centrum voľného času Domino,Vrútky Turcom krížom krážom CVČ Domino, Vrútky 19.-23.8.2019 19.8.2019 23.8.2019 40,00 € - 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský letný tábor s dennou dochádzkou Turzovka 5 dní 1.7.2019 5.7.2019 40 € 30.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Túlavý autobus SK/CZ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 90 € 30.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský letný tábor s dennou dochádzkou Turzovka 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 40 € 30.5.2019 viac info;
Súkromné centrum volného času pracovná doba počas prázdnin júl-august od 08:00-12:00 viac info;
Centrum voľného času Tábor Pohoda Svidník 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 34 € 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Tábor Farma Svidník 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 54 € 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Športový tábor Svidník 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 49 € 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Tábor vo Vysokých Tatrách Tatranská Lomnica 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 169 € 15.6.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Liptovský Mikuláš 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Banská Bystrica 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Tvorivý výtvarný ateliér CVČ 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 56 € viac info;
Centrum voľného času Športovo-počítačový CVČ 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 56 € viac info;
Centrum voľného času Tvorivý výtvarný ateliér CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 70 € viac info;
Centrum voľného času Lego robotica a moja Bratislava CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 70 € viac info;
Centrum voľného času Tvorivý výtvarný ateliér Bratislava 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 70 € viac info;
Centrum voľného času Farebné dobrodružstvá CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 70 € viac info;
Centrum voľného času Mladí animátori CVČ 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 70 € viac info;
Centrum voľného času Farebné dobrodružstvá CVČ 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 70 € viac info;
Centrum voľného času Divadelno-dramatický CVČ 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 70 € viac info;
Centrum voľného času Farebné dobrodružstvá CVČ 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 70 € viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Košice 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Košice 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Nové Mesto nad Váhom 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Súkromné centrum voľného času Denný tábor Tuláčik Detva 5 dní 1.7.2019 5.7.2019 80 € 20.6.2019 viac info;
Súkromné centrum voľného času Denný tábor Tuláčik Detva 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 80 € 20.6.2019 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Púť mladých do Levoče Levoča 4 dni 28.6.2019 1.7.2019 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Dievčenský tábor Vihorlat rezort 6 dní 7.7.2019 12.7.2019 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Chlapčenský tábor Kopytovská dolina 6 dní 7.7.2019 12.7.2019 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Tínedžerský tábor 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Rodinný tábor Poľsko, Groň 5 dní 23.7.2019 27.7.2019 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Prímestský tábor Košice, Tri hôrky 5 dní 19.8.2019 23.8.2019 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Bodka za prázdninami Poprad, Tatry, Levoča 3 dni 28.8.2019 30.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Kalokagatia Prázdninové aktivity K CVČ 1.7.2019 3.7.2019 2 € viac info;
Centrum voľného času Kalokagatia Mestský tábor K CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 60 € 30.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Kalokagatia Mestský tábor K CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 60 € 30.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Kalokagatia Mestský tábor K CVČ 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 60 € 30.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Kalokagatia Mestský tábor K CVČ 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 60 € 30.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Kalokagatia Prázdninové aktivity K CVČ 1.7.2019 3.7.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Beťárik Zážitkový letný tábor vo Vysokých Tatrách Tatranská Lomnica 5 dní 1.7.2019 5.7.2019 98 € 30.3.2019 viac info;
Centrum voľného času Beťárik Prímestský letný tábor CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 38 € 30.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Beťárik Prímestský letný tábor CVČ 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 38 € 30.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Beťárik Dobrodružný letný tábor "Po stopách škriatka pod Bralovou skalou Ráztočno 6 dní 11.8.2019 16.8.2019 148 € 30.3.2019 viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Slniečkovo Duchonka 8 dní 21.7.2019 28.7.2019 viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Slniečkovo Duchonka 6 dní 28.7.2019 2.8.2019 viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Slniečkovo Duchonka 8 dní 4.8.2019 11.8.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Slniečkovo Duchonka 6 dní 18.8.2019 23.8.2019 174 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Zlatá rybka Závadka nad Hronom 7 dní 7.7.2019 13.7.2019 184 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Zlatá rybka Závadka nad Hronom 7 dní 7.7.2019 13.7.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Zlatá rybka Závadka nad Hronom 7 dní 21.7.2019 27.7.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Zlatá rybka Závadka nad Hronom 7 dní 21.7.2019 27.7.2019 184 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor NextLevel Tatranská Štrba 8 dní 28.7.2019 4.8.2019 210 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor NextLevel Tatranská Štrba 8 dní 28.7.2019 4.8.2019 220 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 30.6.2019 7.7.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 30.6.2019 7.7.2019 254 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 7.7.2019 14.7.2019 254 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 7.7.2019 14.7.2019 viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 14.7.2019 21.7.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 14.7.2019 21.7.2019 254 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 21.7.2019 28.7.2019 254 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 21.7.2019 28.7.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 28.7.2019 4.8.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 28.7.2019 4.8.2019 254 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 4.8.2019 11.8.2019 254 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 4.8.2019 11.8.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 11.8.2019 18.8.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 11.8.2019 18.8.2019 254 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 18.8.2019 25.8.2019 254 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Misia Orava Dolný Kubín 8 dní 18.8.2019 25.8.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Pohoďák Prašník 8 dní 6.7.2019 13.7.2019 220 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Pohoďák Prašník 8 dní 6.7.2019 13.7.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Pohoďák Prašník 8 dní 13.7.2019 20.7.2019 viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Pohoďák Prašník 8 dní 13.7.2019 20.7.2019 viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Pohoďák Prašník 8 dní 20.7.2019 27.7.2019 220 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Pohoďák Prašník 8 dní 20.7.2019 27.7.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Pohoďák Prašník 8 dní 27.7.2019 3.8.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Pohoďák Prašník 8 dní 27.7.2019 3.8.2019 220 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Pohoďák Prašník 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 220 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Pohoďák Prašník 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Pohoďák Prašník 8 dní 10.8.2019 17.8.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Pohoďák Prašník 8 dní 10.8.2019 17.8.2019 220 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyStory Zákopčie 8 dní 7.7.2019 14.7.2019 234 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyStory Zákopčie 8 dní 7.7.2019 14.7.2019 274 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyStory Zákopčie 8 dní 14.7.2019 21.7.2019 274 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyStory Zákopčie 8 dní 14.7.2019 21.7.2019 234 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyStory Zákopčie 8 dní 21.7.2019 28.7.2019 234 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyStory Zákopčie 8 dní 21.7.2019 28.7.2019 274 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyStory Zákopčie 8 dní 4.8.2019 11.8.2019 274 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyStory Zákopčie 8 dní 4.8.2019 11.8.2019 234 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyStory Zákopčie 8 dní 11.8.2019 18.8.2019 234 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyStory Zákopčie 8 dní 11.8.2019 18.8.2019 274 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Games Tesáre 8 dní 13.7.2019 20.7.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Games Tesáre 8 dní 13.7.2019 20.7.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Games Tesáre 8 dní 20.7.2019 27.7.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Games Tesáre 8 dní 20.7.2019 27.7.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Games Tesáre 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Games Tesáre 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Games Tesáre 8 dní 10.8.2019 17.8.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Games Tesáre 8 dní 10.8.2019 17.8.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 30.6.2019 6.7.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 30.6.2019 6.7.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 7.7.2019 13.7.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 7.7.2019 13.7.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 14.7.2019 20.7.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 14.7.2019 20.7.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 21.7.2019 27.7.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 21.7.2019 27.7.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 28.7.2019 3.8.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 28.7.2019 3.8.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 4.8.2019 10.8.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 11.8.2019 17.8.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone ranč na Striebornom jazere 7 dní 18.8.2019 23.8.2019 184 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Jazykový pobyt Cool Worthing School Worthing, Anglicko 16 dní 27.7.2019 11.8.2019 1 238 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Jazykový pobyt v raji Malta 15 dní 7.7.2019 21.7.2019 1 374 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Model "IN" gový Duchonka 6 dní 18.8.2019 23.8.2019 200 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Arts 8 dní 13.7.2019 20.7.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Arts 8 dní 13.7.2019 20.7.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Arts 8 dní 20.7.2019 27.7.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Arts 8 dní 20.7.2019 27.7.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Arts 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Arts 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Arts 8 dní 10.8.2019 17.8.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Arts 8 dní 10.8.2019 17.8.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Holiday everyday Heľpa 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 225 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyRelax Duchonka 8 dní 28.7.2019 4.8.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyRelax Duchonka 8 dní 11.8.2019 18.8.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Malý morský koník Chorvátsko, Selce 11 dní 28.6.2019 8.7.2019 viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Malý morský koník Chorvátsko, Selce 11 dní 6.7.2019 15.7.2019 424 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Dovolenka Bulharsko 18+ Bulharská riviéra, Slnečné pobrežie 12 dní 31.7.2019 11.8.2019 290 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Dovolenka Bulharsko 18+ Bulharská riviéra, Slnečné pobrežie 10 dní 9.8.2019 18.8.2019 269 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Bulharsko, Sunnybeach party Bulharská riviéra, Slnečné pobrežie 12 dní 4.7.2019 15.7.2019 453 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Bulharsko, Sunnybeach party Bulharská riviéra, Slnečné pobrežie 12 dní 13.7.2019 24.7.2019 453 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunnybeach party Bulharská riviéra, Slnečné pobrežie 12 dní 22.7.2019 2.8.2019 453 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Taliansko, Gatteo a Mare Rimini 10 dní 12.7.2019 21.7.2019 434 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Taliansko, Gatteo a Mare Rimini 10 dní 19.7.2019 28.7.2019 434 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Taliansko, Gatteo a Mare Rimini 10 dní 26.7.2019 4.8.2019 434 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Forest Camp Nemšová 6 dní 8.7.2019 13.7.2019 194 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Forest Camp Nemšová 6 dní 22.7.2019 27.7.2019 194 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Forest Camp Nemšová 6 dní 5.8.2019 10.8.2019 194 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Sunny Forest Camp Nemšová 6 dní 12.8.2019 17.8.2019 viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyAction Tatranská Štrba 8 dní 7.7.2019 14.7.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyAction Tatranská Štrba 8 dní 7.7.2019 14.7.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyAction Tatranská Štrba 8 dní 21.7.2019 28.7.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyAction Tatranská Štrba 8 dní 21.7.2019 28.7.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyAction Tatranská Štrba 8 dní 4.8.2019 11.8.2019 viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyAction Tatranská Štrba 8 dní 4.8.2019 11.8.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Baywatch in Heľpa Tesáre 7 dní 30.6.2019 6.7.2019 184 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Baywatch in Heľpa Tesáre 7 dní 30.6.2019 6.7.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Baywatch in Heľpa Tesáre 7 dní 14.7.2019 20.7.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Baywatch in Heľpa Tesáre 7 dní 14.7.2019 20.7.2019 184 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Baywatch in Heľpa Tesáre 7 dní 28.7.2019 3.8.2019 184 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Baywatch in Heľpa Tesáre 7 dní 28.7.2019 3.8.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnySports Heľpa 8 dní 13.7.2019 20.7.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnySports Heľpa 8 dní 13.7.2019 20.7.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnySports Heľpa 8 dní 20.7.2019 27.7.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnySports Heľpa 8 dní 20.7.2019 27.7.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnySports Heľpa 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnySports Heľpa 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnySports Heľpa 8 dní 10.8.2019 17.8.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnySports Heľpa 8 dní 10.8.2019 17.8.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyDance Tesáre 8 dní 13.7.2019 20.7.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyDance Tesáre 8 dní 13.7.2019 20.7.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyDance Tesáre 8 dní 20.7.2019 27.7.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyDance Tesáre 8 dní 20.7.2019 27.7.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyDance Tesáre 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyDance Tesáre 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyDance Tesáre 8 dní 10.8.2019 17.8.2019 228 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor SunnyDance Tesáre 8 dní 10.8.2019 17.8.2019 204 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 7 dní 30.6.2019 6.7.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 7 dní 30.6.2019 6.7.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 7 dní 7.7.2019 13.7.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 7 dní 7.7.2019 13.7.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 7 dní 14.7.2019 20.7.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 7 dní 14.7.2019 20.7.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 7 dní 21.7.2019 27.7.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 7 dní 21.7.2019 27.7.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 7 dní 28.7.2019 3.8.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 7 dní 28.7.2019 3.8.2019 244 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 7 dní 4.8.2019 10.8.2019 224 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 7 dní 11.8.2019 17.8.2019 214 € viac info;
Cestovná kancelária Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda Galanta 6 dní 18.8.2019 23.8.2019 184 € viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Denný letný tábor Banská Štiavnica 5 dní 1.7.2019 5.7.2019 40 € 20.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Denný letný tábor Banská Štiavnica 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 40 € 20.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Denný letný tábor Banská Štiavnica 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 40 € 20.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Pobyt pri mori rodičia s deťmi Tučepi 10 dní 30.7.2019 8.8.2019 220 € 10.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Prímestský tábor Delfínik CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 60 € 14.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Prímestský tábor Pohoďák CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 60 € 14.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Prímestský tábor Letom svetom CVČ 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 60 € 14.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Prímestský tábor Neposedník CVČ 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 60 € 14.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Prímestský tábor Bez nudy CVČ 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 60 € 14.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Domaša Domaša 4 dni 15.7.2019 18.7.2019 60 € 14.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Domaša Domaša 4 dni 22.7.2019 25.7.2019 60 € 14.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Domaša Domaša 4 dni 29.7.2019 1.8.2019 60 € 14.6.2019 viac info;
Klub Prieskumník Pathfinder Spoznávaj prírodu Bánovce nad Bebravou 1 deň 30.6.2019 30.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Domček Areál zariadenia, preliezky CVČ 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Domček Mravenisko Krupina a okolie 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Domček Spoznajkove cesty SR 7 dní 15.7.2019 19.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Domček Potvorilka Krupina a okolie 7 dní 5.8.2019 9.8.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Nové Zámky 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský letný tábor CVČ 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 40 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský letný tábor CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 50 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský letný tábor CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 50 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský letný tábor CVČ 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 50 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Turistický tábor Pieniny 7 dní 20.7.2019 26.7.2019 130 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Letné sústredenie mažoretiek CVČ Senica CVČ 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 40 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Tanečné sústredenie tanečnej skupiny Sonny Dobrá Voda 5 dní 17.8.2019 21.8.2019 75 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Tanečné sústredenie tanečnej skupiny Sonny Dobrá Voda 5 dní 21.8.2019 25.8.2019 75 € 31.5.2019 viac info;
Detská organizácia Fénix EduFénix camp Teplý Vrch 8 dní 6.7.2019 13.7.2019 150 € 30.6.2019 viac info;
Detská organizácia Fénix Putovanie po Ukrajine Ľvov, Ternopiľ 8 dní 3.7.2019 10.7.2019 260 € 10.5.2019 viac info;
Detská organizácia Fénix Putovanie okolím Náchodu Náchod 10 dní 10.8.2019 19.8.2019 240 € 25.5.2019 viac info;
Vidiecka rozvojová aktivita Detský tábor Volanie zabudnutých Vydrovská dolina 7 dní 14.7.2019 20.7.2019 129 € 14 € 31.5.2019 viac info;
Vidiecka rozvojová aktivita Detský tábor Strom života Vydrovská dolina 7 dní 21.7.2019 27.7.2019 129 € 14 € 31.5.2019 viac info;
Vidiecka rozvojová aktivita Detský tábor Tajomstvá starej vydry Vydrovská dolina 7 dní 28.7.2019 3.8.2019 129 € 14 € 31.5.2019 viac info;
Vidiecka rozvojová aktivita Mládežnícky tábor spojený s trojdňovým putovaním a dobrovoľníckou prácou Veľký Limpopo Vydrovská dolina 11 dní 15.8.2019 25.8.2019 59 € viac info;
Centrum voľného času Letný prímestský tábor Lienočky CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný prímestský tábor turistický CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný denný prímestský tábor tvorivý výtvarný ateliér /papier, textil, koráliky/ CVČ 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 56 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný denný prímestský tábor športovo - počítačový CVČ 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 56 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný denný prímestský tábor tvorivý výtvarný ateliér CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 70 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný denný prímestský tábor Lego robotika a Moja Bratislava CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 70 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný denný prímestský tábor Tvorivý výtvarný ateliér CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 70 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný denný prímestský tábor Farebné dobrodružstvá a Lego robotika CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 70 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný denný prímestský tábor Mladí animátori /PC animácia, stop motion/ CVČ 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 70 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný denný prímestský tábor Farebné dobrodružstvá /kreatívno-pohybový/ CVČ 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 70 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný denný prímestský tábor Divadelno-dramatický Rozprávka o Jasietke CVČ 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 70 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný denný prímestský tábor farebné dobrodružstvá a počítačová grafika CVČ 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 70 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Pobytový tábor Pohoďák Vyhne 6 dní 08.7.2019 13.7.2019 160€ 40€ 28.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Denný tábor Tuláčik okolie Žiliny 5 dní 29.07.2019 02.08.2019 60€ 25€ 28.06.2019 viac info;
Centrum voľného času Letné tancovanie na ľudovú nôtu Teplička nad Váhom, CVČ 5 dní 13.08.2019 17.08.2019 5€ 0€ 28.06.2019 viac info;
Centrum voľného času Mladý akvarista Teplička nad Váhom, CVČ Každý utorok 02.07.2019 27.07.2019 0€ 0€ 28.06.2019 viac info;
Centrum voľného času Leto s florbalom Teplička nad Váhom piatky o 17:00 1.7.2019 30.8.2019 0€ 0€ 28.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Tancovanie so Simonou Teplička nad Váhom, CVČ 5 dní 05.08.2019 09.08.2019 5€ 0€ 28.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Stolný tenis Teplička nad Váhom, CVČ utorky, štvrtky od 19:00 - 20:30 01.07. 2019 30.8.2019 0€ 0€ 28.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Stanový tábor futbalistov futbalové ihrisko 3 dni 16.7.2019 18.7.2019 10€ 0€ 28.06.2019 viac info;
Centrum voľného času Leto s futbalom futbalové ihrisko 28 dní 15.7.209 29.8.2019 0€ 0€ 28.06.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Prešov 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Galanta 1.7.2019 31.8.2019 viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Najlepší 12 dňový zájazd teenagerov Chata nad plážou, Senica 12 dní 7.8.2019 18.8.2019 250 € 22 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Chata nad plážou Senica 7 dní 8.7.2019 14.7.2019 178 € 18 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Chata nad plážou Senica 7 dní 1.8.2019 7.8.2019 178 € 18 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Už 28. ročník !!! Poľana pri Detve 10 dní 1.7.2019 10.7.2019 244 € 12 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Už 28. ročník !!! Poľana pri Detve 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Tradične overená zábava na Crazy Kunov 10 dní 14.7.2019 23.7.2019 220 € 20 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Fanlandia Kunov 10 dní 29.6.2019 8.7.2019 220 € 20 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Vodnícke dobrodružstvá CK Cevarm 5 dní 1.7.2019 5.7.2019 125 € 15 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Vodnícke dobrodružstvá CK Cevarm 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 125 € 15 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Vodnícke dobrodružstvá CK Cevarm 5 dní 12.8.2019 16.8.2019 125 € 15 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Záhady v meste CK Cevarm 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 125 € 15 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Záhady v meste CK Cevarm 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 125 € 15 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Lets play CK Cevarm 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 125 € 15 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Lets play CK Cevarm 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 125 € 15 € viac info;
Centrum voľného času Prímestský tábor Trstená a okolie 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 30 € 28.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Prímestský tábor Na kolesách s KIOU Trstená 4 dni 15.7.2019 18.7.2019 13 € 28.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Pobytový tábor Vavrišovo 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 90 € 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Prímestský tábor Trstená a okolie 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 30 € 28.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Prímestský tábor 5 dní 12.8.2019 16.8.2019 35 € 28.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Prímestský tábor Orava 5 dní 19.8.2019 23.8.2019 30 € 28.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Relax Mestský tábor s dennou dochádzkou I. turnus CVČ 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 65 € viac info;
Centrum voľného času Relax Mestský tábor s dennou dochádzkou II. turnus CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 70 € viac info;
Centrum voľného času Relax Mestský tábor s dennou dochádzkou III. turnus CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 70 € viac info;
Centrum voľného času Relax Mestský tábor s dennou dochádzkou IV. turnus CVČ 5 dní 12.8.2019 16.8.2019 70 € viac info;
Centrum voľného času Relax Letný pobyt Lesnica - chata Pieniny Lesnica 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 170 € viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor Prázdninové všeličo Poprad a okolie 5 dní 1.7.2019 4.7.2019 50 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor Túlavé topánky Poprad a okolie 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 60 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor Svet fantázie I. Poprad 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 60 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor Svet fantázie II. Poprad 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 60 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Pobytový tábor Dobrodružstvá pod hradom Stará Ľubovňa 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 110 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor Prázdniny s golfom Veľká Lomnica 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 60 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor Relaxáčik Poprad 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 60 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Pobytový tábor Letný kemp karate Telgárt 7 dní 4.8.2019 10.8.2019 190 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor Malá škola footgolfu Veľká Lomnica 5 dní 12.8.2019 16.8.2019 60 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor Tri dni s florbalom Poprad 3 dni 7.8.2019 9.8.2019 45 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor Cesta za dobrodružstvom Poprad 5 dní 12.8.2019 16.8.2019 85 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Mestský tábor Vodný svet Poprad 5 dní 19.8.2019 23.8.2019 70 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Úsmev Športové aktivity a pobyt na kúpalisku CVČ 1 deň 1.7.2019 1.7.2019 2 € viac info;
Centrum voľného času Úsmev Topoľčianky a arborétum Tesárske Mlyňany Topoľčianky 1 deň 2.7.2019 2.7.2019 14 € viac info;
Centrum voľného času Úsmev Pobyt na kúpalisku CVČ 1 deň 3.7.2019 3.7.2019 2 € viac info;
Centrum voľného času Úsmev Tropikárium a ZOO v Budapešti Budapešť 1 deň 4.7.2019 4.7.2019 35,50 € viac info;
Centrum voľného času Úsmev Kinderland Námestovo 1 deň 8.7.2019 8.7.2019 17 € viac info;
Centrum voľného času Úsmev Pobyt na kúpalisku CVČ 1 deň 9.7.2019 9.7.2019 2 € viac info;
Centrum voľného času Úsmev Hrad Devín a návšteva čokoládovne v rakúskom Kittsee hrad Devín, Kittsee 1 deň 10.7.2019 10.7.2019 31,50 € viac info;
Centrum voľného času Úsmev Pobyt na kúpalisku CVČ 1 deň 11.7.2019 11.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Úsmev Trenčiansky hrad Trenčín 1 deň 12.7.2019 12.7.2019 4 € viac info;
Centrum voľného času Úsmev Pobyt na kúpalisku CVČ 1 deň 26.8.2019 26.8.2019 2 € viac info;
Centrum voľného času Úsmev Ranč pri Brodne Žilina 1 deň 27.8.2019 27.8.2019 13,50 € viac info;
Centrum voľného času Úsmev ZOO Kontakt 1 deň 28.8.2019 28.8.2019 23 € viac info;
Centrum voľného času Úsmev Pobyt na kúpalisku CVČ 1 deň 30.8.2019 30.8.2019 2 € viac info;
Centrum voľného času Elán Letný denný tábor Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 60 € 14.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Elán Pohoďáčik - letný denný tábor detí Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 60 € 14.6.2019 viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Aquarelax Kamenný mlyn 8 dní 6.7.2019 13.7.2019 240 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Aquarelax Kamenný mlyn 8 dní 14.7.2019 21.7.2019 240 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Aquarelax Kamenný mlyn 8 dní 18.8.2019 25.8.2019 240 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Evolution RZ Podskalie 14 dní 14.7.2019 27.7.2019 340 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Evolution RZ Podskalie 14 dní 11.8.2019 24.8.2019 340 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Funfaria Jedľové Kostoľany 9 dní 13.7.2019 21.7.2019 245 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Funfaria Jedľové Kostoľany 9 dní 10.8.2019 18.8.2019 245 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Fantasy Jedľové Kostoľany 14 dní 7.7.2019 20.7.2019 310 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Next hotel Junior, Piatrová 8 dní 18.8.2019 25.8.2019 250 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Pura Natura penzión Gejdák Ružomberok 8 dní 27.7.2019 3.8.2019 265 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Adventure Jasenská dolina 8 dní 7.7.2019 14.7.2019 300 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Adventure Jasenská dolina 8 dní 21.7.2019 28.7.2019 300 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Adventure Jasenská dolina 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 300 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Florball šport hotel Nesvady 9 dní 27.7.2019 4.8.2019 250 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Hero Rajecká Lesná 8 dní 4.8.2019 11.8.2019 290 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Hero Rajecká Lesná 8 dní 11.8.2019 18.8.2019 290 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Hero Rajecká Lesná 8 dní 18.8.2019 25.8.2019 290 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Horses ranč u Bobiho 8 dní 7.7.2019 14.7.2019 370 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Horses ranč u Bobiho 8 dní 14.7.2019 21.7.2019 370 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Horses ranč u Bobiho 8 dní 21.7.2019 28.7.2019 370 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Horses ranč u Bobiho 8 dní 28.7.2019 4.8.2019 370 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Horses ranč u Bobiho 8 dní 4.8.2019 11.8.2019 370 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Horses ranč u Bobiho 8 dní 11.8.2019 18.8.2019 370 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Horses ranč u Bobiho 8 dní 18.8.2019 25.8.2019 370 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Tatry Adventure hotel Autis 9 dní 12.7.2019 20.7.2019 280 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Tatry Adventure hotel Autis 9 dní 27.7.2019 4.8.2019 280 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Tatry Relax hotel Autis 8 dní 20.7.2019 27.7.2019 260 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Tatry Relax hotel Autis 8 dní 4.8.2019 11.8.2019 260 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Tennis šport motel Raketa 8 dní 14.7.2019 21.7.2019 285 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Art hotel Magura Chvojnica 8 dní 14.7.2019 21.7.2019 245 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Art hotel Magura Chvojnica 8 dní 28.7.2019 4.8.2019 245 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Art hotel Magura Chvojnica 8 dní 11.8.2019 18.8.2019 245 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Dance hotel Magura Chvojnica 8 dní 4.8.2019 11.8.2019 290 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Teatro hotel Magura Chvojnica 8 dní 28.7.2019 4.8.2019 250 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Youtuber hotel Junior Piatrová 8 dní 14.7.2019 21.7.2019 310 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Youtuber hotel Junior Piatrová 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 310 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Youtuber hotel Junior Piatrová 8 dní 18.8.2019 25.8.2019 310 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Constructor hotel Magura Chvojnica 8 dní 7.7.2019 14.7.2019 265 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Constructor hotel Magura Chvojnica 8 dní 21.7.2019 28.7.2019 265 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Constructor hotel Magura Chvojnica 8 dní 18.8.2019 25.8.2019 265 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Robotic hotel Magura Chvojnica 8 dní 7.7.2019 14.7.2019 285 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Robotic hotel Magura Chvojnica 8 dní 21.7.2019 28.7.2019 285 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Robotic hotel Magura Chvojnica 8 dní 18.8.2019 25.8.2019 285 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Native hotel Junior Piatrová 9 dní 26.7.2019 3.8.2019 300 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Native hotel Junior Piatrová 9 dní 10.8.2019 18.8.2019 300 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Native junior hotel Junior Piatrová 8 dní 14.7.2019 21.7.2019 255 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Native junior hotel Junior Piatrová 8 dní 3.8.2019 10.8.2019 255 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Wačumbáčik Jedľové Kostoľany Pohronský Inovec 6 dní 205 € viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Denný tábor Čuňovo Čuňovo 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Denný tábor Čuňovo Čuňovo 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Denný tábor Čuňovo Čuňovo 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Denný tábor Čuňovo Čuňovo 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Denný tábor Čuňovo Čuňovo 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Denný tábor Čuňovo Čuňovo 5 dní 12.8.2019 16.8.2019 viac info;
Wachumba ck, s.r.o. Denný tábor Čuňovo Čuňovo 5 dní 19.8.2019 23.8.2019 viac info;
Súkromné centrum voľného času Quo vadis Cestománia Zvolen 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 80,- zľava karta Fantasyland(pre účastníkov 3 nami organizovaných táborov) 30.6. viac info;
Súkromné centrum voľného času Quo vadis Športovačka to je hračka Zvolen 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 63,- zľava karta Fantasyland(pre účastníkov 3 nami organizovaných táborov) 30.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Spektrum Prímestský letný tábor 4-dňový ZŠ Polianska 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 52 € 7.6.2019 viac info;
Základná škola s materskou školou Denný tábor Žblnk Piešťany a okolie 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 50 € 21.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný pobytový tábor Kunerád 5 dní 1.7.2019 5.7.2019 110 € 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času Pobyt pri mori Chorvátsko 10 dní 2.8.2019 11.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Národný zraz cykloturistov Makov-Kysuce Makov, Kysuce 3 dni 14.6.2019 16.6.2019 31.5.2019 viac info;
Centrum voľného času CTK Viking - I. turnus BIKE stanovačky Chalmová Chalmová 2 dni 29.6.2019 30.6.2019 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Letná výtvarná škola CVČ 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 40 € 5 € 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Letná tanečná škola CVČ 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 40 € 5 € 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Letná cykloturistika CTK Viking . Liptov 2019 Liptov 4 dni 3.7.2019 6.7.2019 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Prímestský tábor s dennou návštevou plavárne CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 40 € 5 € 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Detský pobytový tábor penzión Žitková, Česko 7 dní 3.8.2019 9.8.2019 180 € 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Bike stanovačka II CTK Viking Chalmová 3 dni 9.8.2019 11.8.2019 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Všeobecný prímestský tábor I CVČ 5 dní 19.8.2019 23.8.2019 45 € 5 € 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Letné sústredenie CTK Viking Bojnice 3 dni 23.8.2019 25.8.2019 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Všeobecný prímestský tábor II CVČ 5 dní 26.8.2019 30.8.2019 40 € 5 € 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Letné rybárske sústredenie ZÚ Rybička Prusy 5 dní 26.8.2019 30.8.2019 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Veselé leto Košice 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 70 € 25.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Krok za krokom Košice 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 65 € 25.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Rafťáci Košice 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 65 € 1.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Slniečko Košice 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 50 € 1.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Prima banda Košice 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 70 € 1.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Výletkovo Košice 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 65 € 8.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Túlavé topánky Košice 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 60 € 8.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Bláznivé dobrodružstvá Košice 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 70 € 8.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Týždeň v pohybe Košice 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 50 € 15.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Letom svetom Košice 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 65 € 15.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Výletník Košice 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 55 € 22.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Letný koktejl Košice 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 55 € 22.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Krížom krážom Košice 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 50 € 30.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Za poznaním Košice 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 65 € 30.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Po stopách minulosti Košice 5 dní 12.8.2019 16.8.2019 55 € 5.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Veľká banda Košice 5 dní 12.8.2019 16.8.2019 65 € 5.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Z každého rožka trošku Košice 5 dní 19.8.2019 23.8.2019 40 € 12.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Astronomické výpravy Košice 5 dní 19.8.2019 23.8.2019 55 € 12.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný tábor Piráti Košice 4 dni 26.8.2019 30.8.2019 40 € 19.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný pobyt Kameňáčik I Zemplínska Šírava 6 dní 15.7.2019 20.7.2019 150 € 8.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Letný pobyt Kameňáčik II Zemplínska Šírava 6 dní 22.7.2019 27.7.2019 150 € 15.7.2019 viac info;
Cirkevné Centrum voľného času Letný denný tábor CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 30.6.2019 viac info;
Združenie mariánskej mládeže Detský letný tábor Lazy pod Makytou 5 dní 25.8.2019 30.8.2019 70 € 65 € 1.8.2019 viac info;
Združenie mariánskej mládeže Tábor pre znevýhodnených Remata pri Handlovej 4 dni 4.7.2019 8.7.2019 90 € 1.6.2019 viac info;
Združenie mariánskej mládeže Letný tábor Planinka pri Dechticiach 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 80 € 15.7.2019 viac info;
Združenie mariánskej mládeže Detský letný tábor Fugelka Modra 5 dní 14.7.2019 19.7.2019 130 € 15.6.2019 viac info;
Združenie mariánskej mládeže Denný letný tábor Šenkvice 4 dni 1.7.2019 5.7.2019 25 € 15.6.2019 viac info;
Združenie mariánskej mládeže Letný tábor Svit 4 dni 8.7.2019 12.7.2019 55 € 50 € 15.6.2019 viac info;
Združenie mariánskej mládeže Letný tábor Oravské Veselé 5 dní 22.8.2019 26.8.2019 25 € 1.8.2019 viac info;
Združenie mariánskej mládeže Letný tábor Oravské Veselé 5 dní 26.8.2019 30.8.2019 25 € 1.8.2019 viac info;
Združenie mariánskej mládeže Detský letný tábor Fugelka Modra 5 dní 21.7.2019 26.7.2019 130 € 15.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Domino Mestský tábor CVČ 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 40 € viac info;
Centrum voľného času Domino Mestský tábor CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 50 € viac info;
Centrum voľného času Domino Mestský tábor CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 50 € viac info;
Centrum voľného času Domino Mestský tábor CVČ 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 50 € viac info;
Centrum voľného času Domino Mestský tábor CVČ 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 50 € viac info;
Centrum voľného času Domino Mestský tábor CVČ 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 50 € viac info;
Centrum voľného času Domino Mestský tábor CVČ 5 dní 12.8.2019 16.8.2019 50 € viac info;
Centrum voľného času Domino Mestský tábor CVČ 5 dní 19.8.2019 23.8.2019 50 € viac info;
Centrum voľného času Domino Mestský tábor CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 50 € viac info;
Centrum voľného času Domino Mestský tábor CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 50 € viac info;
Centrum voľného času Domino Letná škola výtvarná 5 dní 1.7.2019 31.8.2019 10 € viac info;
Centrum voľného času Domino Letná škola Šašo Jašo 5 dní 1.7.2019 31.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Domino Letná škola Mažoretiek, letná tanečná škola 5 dní 1.7.2019 31.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Junior Týždeň v pohybe CVČ 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 50 € viac info;
Centrum voľného času Junior Zážitkovo CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 60 € viac info;
Centrum voľného času Junior Motýlik CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 60 € viac info;
Centrum voľného času Junior Expedícia Junior CVČ 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 60 € viac info;
Centrum voľného času Junior Kade-tade CVČ 5 dní 19.8.2019 23.8.2019 60 € viac info;
Centrum voľného času Letný tábor CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 55 € 21.6.2019 viac info;
Priatel Tábor pre deti Vyšný Klátov 5 dní 3.7.2019 7.7.2019 70 € 7.6.2019 viac info;
Priatel Tábor Realife Vyšný Klátov 6 dní 9.7.2019 14.7.2019 79 € 9.6.2019 viac info;
Priatel Christilandfest Vyšný Klátov 3 dni 26.7.2019 28.7.2019 20.7.2019 viac info;
Priatel Tábor ZOOM Vyšný Klátov 6 dní 12.8.2019 17.8.2019 79 € 17.7.2019 viac info;
Protect work Letný tábor Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 119 eur denný tábor súrodenci 30.6.2019 viac info;
Protect work Letný tábor Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 119 eur denný tábor 30.6.2019 viac info;
Protect work Letný tábor Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 119 eur denný tábor 30.6.2019 viac info;
Protect work Letný tábor Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok 5 dní 12.8.2019 16.8.2019 119 eur denný tábor 30.6.2019 viac info;
Protect work Letný tábor Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok 6 dní 21.7.2019 26.7.2019 159 eur pobytový tábor 30.6.2019 viac info;
Protect work Letný tábor Kamenný mlyn, Plavecký Štvrtok 6 dní 11.8.2019 16.8.2019 159 eur pobytový tábor 30.6.2019 viac info;
Centrum voľného času DISNEYHO MAJSTROVSTVÁ- I. turnus mestského denného tábora Strážske a okolie 1.7.2019 - 4.7.2019 1.7.2019 4.7.2019 30 € 25 € pre členov CVČ Strážske 7.6.2019 viac info;
Centrum voľného času MIMONI NA DOBRODRUŽSTVE- II. turnus mestského denného tábora Strážske a okolie 8. 7. - 12.7. 2019 8.7.2019 12.7.2019 35 € 30 € pre členov CVČ Strážske 7.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Malí výmyselníci - odborné sústredenie Strážske a okolie 15.7.2019 - 19.7.2019 15.7.2019 19.7.2019 9 € 7 € pre členov CVČ Strážske 7.6.2019 viac info;
Centrum voľného času Tenisové leto - odborné sústredenie tenisové kurty Strážske 15.7.2019 - 19.7.2019 15.7.2019 19.7.2019 7 € 5 € pre členov CVČ Strážske 7.6.2019 viac info;
Základná škola Janka Matušku Aktívne leto 2019 Dolný Kubín 6 dní 1.7.2019 6.7.2019 165 € 20.2.2019 viac info;
Základná škola Janka Matušku Letný bedmintonový kemp Dolný Kubín 5 dní 16.8.2019 20.8.2019 135 € 28.2.2019 viac info;
Základná škola Janka Matušku Letný bedmintonový kemp Dolný Kubín 5 dní 21.8.2019 25.8.2019 135 € 28.2.2019 viac info;
Základná škola Janka Matušku Denný letný tábor ŠKD Dolný Kubín 4 dni 1.7.2019 4.7.2019 35 € 30.4.2019 viac info;
Centrum voľného času Liptáčik CVČ 5 dní 1.7.2019 5.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Podbrezáčik CVČ Podbreziny 5 dní 1.7.2019 5.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Pohoďáčik CVČ 5 dní 8.7.2019 12.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Kvietok CVČ 5 dní 15.7.2019 19.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Šporťáčik CVČ 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Koňáčik CVČ Podbreziny 5 dní 22.7.2019 26.7.2019 viac info;
Centrum voľného času Turista CVČ 5 dní 29.7.2019 2.8.2019 viac info;
Centrum voľného času Relaxáčik CVČ 5 dní 5.8.2019 9.8.2019 viac info;
Centrum voľného času LeTaGym - letný gymnastický tábor Telocvičňa Sokolovňa 5 dní 19.8.2019 23.8.2019 viac info;
Zväz skautov maďarskej národnosti Vzorový tábor pre skautov Plášťovce 11 dní 3.7.2019 13.7.2019 70 € 15.5.2019 viac info;
Zväz skautov maďarskej národnosti Vzorový tábor pre mladých skautov Plášťovce 6 dní 6.7.2019 11.7.2019 35 € 30.4.2019 viac info;
Zväz skautov maďarskej národnosti Tábor skautských rodín Fiľakovo 6 dní 26.7.2019 31.7.2019 60 € 30.4.2019 viac info;