informácie o nás

Kontaktná adresa:

Ústav informácií a prognóz ąkolstva
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
tel.: 02/ 692 95 111 (zmena telefónneho čísla)
fax.: 02/ 654 21 048

 

Organizačná ątruktúra ústavu
Ako sa k nám dostanete
Zriaďovacia listina [PDF dokument 84 kB]
©tatút UIP© [PDF dokument 103 kB]
Dodatok č.1 [PDF dokument 37 kB]
Kontrakt medzi Ministerstvom ąkolstva SR a ÚIP© [PDF dokument 715 kB]
Výročná správa 2006 [DOC dokument 267 kB]
Nájomne zmluvy [DOC dokument 64 kB]