Múzeum pedagogiky a školstva

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči - múzeum špeciálneho školstva a špeciálnych zariadení Slovenskej republiky s cieľom poukazovať na základné problémy zdravotne postihnutej mládeže a občanov, na ich výchovu a vzdelávanie, celkové postavenie a primeranú inteligenciu v spoločnosti.

Múzeum školstva a pedagogiky - vo svojich fondoch zhromažďuje i dokumenty z dejín slovenského školstva a pedagogiky ako národné kultúrne dedičstvo, je historicko-dokumentačným pracoviskom rezortu MŠ SR s celoslovenskou pôsobnosťou, buduje sieť školských expozícií, koordinuje, riadi a metodicky usmerňuje ich činnosť. V odbornom styku s inými inštitúciami vystupuje a koná relatívne samostatne.