späť

Štatistiky, služby a štandardizácia

Štatistická ročenka školstva (publikácia)

Publikácia obsahuje štatistické informácie o školách a školských zariadeniach za príslušný školský rok približne na 1000 stranách. Kvôli prehľadnosti tak veľkého počtu údajov je publikácia rozdelená do 6 separátov (od roku 2006 je rozdelená do 7 separátov). Separáty sú publikované samostatne hneď po spracovaní údajov za príslušné typy škôl a školských zariadení:

Jednotlivé sepáraty sa poskytujú podľa rozdeľovníka [XLS formát (50 kB)]. Zaradenie do rozdeľovníka schvaľuje na základe písomnej žiadosti riaditeľ ÚIPŠ podľa možností ústavu. Zvyšné publikácie (približne 20 ks z každého separátu) je možné získať na základe písomnej objednávky do vyčerpania celého nákladu osobne na:

Ústave informácií a prognóz školstva, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4
Bližšie informácie: Oddelenie štatistiky a služieb tel.: 02/654 20 802
e-mail: jana.cabalova@uips.sk