Ústav informácií a prognóz školstva - zverejňovanie zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvedené v eurách vrátane DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je suma prepočítaná konverzným kurzom 30,126.

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Kritériá pre výber
dodávateľ: názov zmluvy: číslo zmluvy:


Číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyNáklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPHViazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010RezortObjednávateľDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyPoznámka
45 PN3 BABY s.r.o.Pravidelné upratovanie priestorov ŠVS PN487,952 922,00MŠVVaŠ SRUIPŠ1. 12. 2009 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
9 BBAKCENT NOVA s.r.o.Zmluva policajného zboru na sledovanie systémov zariadení pohybu v chránenom objekte ŠVS B.B.mesač. úhrada 25,68154,08MŠVVaŠ SRUIPŠ8. 2. 2008 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
411008390Allianz slov.poisťovňaPZ o poistení hnuteľného majetku3 118,2 MŠVVaŠ SRUIPŠ10. 9. 2009 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
72/2010ARAVER a.s.Zmluva o predaji motorového vozidla18 916,0 MŠVVaŠ SRUIPŠ13. 12. 2010  
58/2010B.K.F advokátska kancelária v.o.s.Spracovanie analýzy a právne služby22 610,0 MŠVVaŠ SRUIPŠ23. 9. 201030. 9. 2010 
56/2010Datalan a.s.Dodávka služieb a poskytovanie servisnej podpory- mesačná úhrada 3 000,0018 000,00MŠVVaŠ SRUIPŠ30. 6. 201031. 12. 2010 
71/2009DITEC a.s. BA Dodávka RIS pre regionálne školstvo 15 153 413,591 224 862,32MŠVVaŠ SRUIPŠ11. 11. 2009 Zníženie ceny dodatkom č. 2
08K000030DOXX-stravné lístkyZabezpečenie stravovania pre zamestnancov UIPŠ276 505,3424 442,26MŠVVaŠ SRUIPŠ23. 5. 2008 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
10/2009elfa, s.r.oVzdelávanie učiteľov v rámci modernizácie procesu vzdelávania na základných a stredných školách11 131 424,69Zmluvy sú platené z EurofondovMŠVVaŠ SRUIPŠ30. 3. 200930. 11. 2013až do ukončenia projektu
57/2009elfa, s.r.oRealizácia projektu Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ-koordinácia a adm.podpora2 106 079,85Zmluvy sú platené z EurofondovMŠVVaŠ SRUIPŠ29. 9. 200930. 11. 2013až do ukončenia projektu
157/2009ESET spol.s.r.o.Zmluva+ licencia pre každú školu115 870,30 MŠVVaŠ SRUIPŠ30. 11. 2009 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
135/2008Eurokonzult s.r.o.Služby technickej asistencie pre oblasť Verejného obstarávania23 226,44Zmluvy sú platené z EurofondovMŠVVaŠ SRUIPŠ16. 12. 200831. 12. 2010 
73/2010exe-INFORMATION TECHNOLOGIES s.r.oVyužitie edukačnej robotiky v praxi19 992,0 MŠVVaŠ SRUIPŠ8. 12. 201031. 12. 2010 
ODB-2010-08IQUAP a.s.Riadenie projektu RIS16 660,0 MŠVVaŠ SRUIPŠ2. 12. 201015. 12. 2010 
88/2009JoMi Service s.r.o.Zabezpečenie upratovacích prácmesač. úhrada 2 760,8013 920,00MŠVVaŠ SRUIPŠ30. 12. 200931. 12. 2010 
89/2009JoMi Team s.r.o.Mandátna zmluva vrátnik-informátor UIPŠmesač. úhrada 2 489,0014 937,00MŠVVaŠ SRUIPŠ30. 12. 200931. 12. 2010 
90/2009LOMTEC com.s.r.o.Dodávka servisných služiebmesač. úhrada 3 607,0021646,32MŠVVaŠ SRUIPŠ28. 12. 200930. 7. 2010 
54/2009Mgr. Krístína Sýkorová, advokátPrávne poradenstvo v projektoch MVP na ZŠ a MVP na SŠzmluva na 48 mesiacov a hod.mzda 16,50Zmluvy sú platené z EurofondovMŠVVaŠ SRUIPŠ30. 7. 200930. 7. 2011zmluva je na 48 mesiacov a hod.mzda 16,50
0PV/5/2008MŠVVaŠ SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. MVP na ZŠ - K. OPV/5/200832 395 334,86Zmluvy sú platené z EurofondovMŠVVaŠ SRÚIPŠ1. 12. 2008 deň schválenia poslednej Následnej MS
0PV/6/2008MŠVVaŠ SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. MVP na ZŠ - RKZ. OPV/6/2008681 952,20Zmluvy sú platené z EurofondovMŠVVaŠ SRÚIPŠ1. 12. 2008 deň schválenia poslednej Následnej MS
12