[ ESF ]
Základné informácie
Popis projektu
Dokumenty na stiahnutie
Kontakt

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhláška MŠ SR 311/2004 Z.z. o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl - 33 kB [PDF dokument]
Vyhláška MŠ SR č. 343/2006, ktorou sa mení vyhláška MŠ SR o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl - 152 kB [PDF dokument]
Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 46 kB [PDF dokument]
Metodické usmernenie č. 14/2006-R zo 6. júna 2006, ktorým sa upravuje postup pri poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl - 68 kB [Word dokument]
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl [NOVÁ] - 65 kB [Word dokument]
Dodatok k zmluve o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl - 46 kB [Word dokument]

Tlačivá:

Žiadosť o poskytnutie štipendia podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 311/2004 Z. z. o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl v znení vyhlášky č. 343/2006 Z. z. - 52 kB [Word dokument]
Súhrnná žiadosť školy o platbu - 163 kB [Word dokument]
Žiadosť školy o zúčtovanie poskytnutej platby - 104 kB [Word dokument]
Potvrdenie - Výpis daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia - 37 kB [Word dokument]

Aktuálne informácie:

Informácie pre školský rok 2006/2007 - 68 kB [Word dokument]
Január 2007 a druhý polrok šk. roka 2006/2007 - 34 kB [Word dokument]

Ďalšie informácie o Európskom sociálnom fonde:

www.education.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.nup.sk