Vysoké školstvo

Academia - časopis predovšetkým pre učiteľov a akademických funkcionárov vysokých škôl.
Slovenské vysoké školstvo v číslach a grafoch (format PDF [216 kB])
Slovenské vysoké školstvo - kvantitatívne zmeny v rokoch 1995 až 2005 (formát PDF [672 kB])
Higher Education in numbers and graphs (format PDF [135 kB])

Adresy vysokých škôl a fakúlt:

Adresy vysokých škôl a fakúlt (formát PDF [131 kB])
Webové adresy vysokých škôl podľa

Prijímacie konanie na vysoké školy

Podmienky:
Ako na vysokú školu ?
- informácia o možnostiach štúdia na vysokých školách v Slovenskej republike, v Českej republike a v inom zahraničí v akademickom roku 2008/2009
Prihláška na vysokoškolské štúdium - vzor tlačiva
Štatistika:

akademický rok stupeň štúdia formát/veľkosť súboru poznámka
2007/2008 prvý, spojený I. a II. MS Excel / 74kB stav k 31.5.2007
2006/2007 prvý, spojený I. a II. MS Excel / 1737kB  
2006/2007 prvý, spojený I. a II. MS Excel / 85kB stav k 31.5.2007
2005/2006 prvý, spojený I. a II. PDF / 569kB  
2004/2005 prvý, spojený I. a II. MS Excel / 255kB  
2003/2004
2002/2003
prvý, spojený I. a II. MS Excel / 103kB počty prihlášok na študijné odbory
2003/2004
2002/2003
2001/2002
prvý, spojený I. a II. MS Excel / 107kB počty prihlášok a prijatých na fakulty
 

Štátny štatistický výkaz o ďalšom vzdelávaní

Výkaz o ďalšom vzdelávaní za rok 2007 - tlačivo Dalv /MŠ SR/ 1-01 (formát MS Excel [63kB])
 
  • Je potrebné vyplniť listy Id_časť_1, Id_časť_2, Id_časť _3, Tab_I, Tab_II, Tab_III_IV a Tab_V a súbor poslať späť e-mailom na adresu lubomira.srnankova@uips.sk (poštou alebo faxom stačí poslať vytlačené listy Výkaz a Tab_V, t.j. prvú a druhú stranu výkazu). V prípade problémov s vyplnením formulárov sa obráťte na PhDr. Ľubomíru Srnánkovú, tel. č. 02/ 654 26 508.
  Pokyny pre vyplňovanie Štátneho Štatistického výkazu o dalšom vzdelávaní (formát MS Word [168kB])
 Informačný systém o ďalšom vzdelávaní v SR - štatistické výstupy za rok 2006 (formát PDF [179kB])
  Ďalšie vzdelávanie - Ustanovizne a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2006 (formát PDF [398kB])
  Katalóg aktivít ďalšieho vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl, v kompetencii vysokých škôl a organizácií riadených MŠ SR, pre rok 2006/2007 (formát MS Word [739kB])
 

Analytické štúdie

Sociálne a ekonomické podmienky študentov denného štúdia verejných VŠ na Slovensku - (súčasť medzinárodného projektu EUROSTUDENT III) - (formát PDF [349kB])
Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl (formát PDF [332kB])
Príčiny študijnej neúspešnosti (formát PDF [325kB])
Vývoj ukazovateľov slovenského vysokého školstva v rokoch 1990 - 2004 a výhľad do roku 2020 (formát PDF [442kB])
Vývoj ukazovateľov slovenského vysokého školstva v rokoch 1990 - 2005 a výhľad do roku 2020 (formát PDF [210kB])
Vývoj ukazovateľov externého štúdia na slovenských vysokých školách v rokoch 1990 - 2020 (formát PDF [221kB])
Uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi (formát PDF [432 kB])
Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl (formát PDF [538 kB])