späť

Štatistiky, služby a štandardizácia

Časové rady vybraných ukazovateľov

Časové rady poskytujú prehľad vybraných ukazovateľov od školského roku 1989/1990 súhrnne za Slovenskú republiku v členení podľa zriaďovateľa. Časové rady sú priebežne aktualizované po ukončení štatistického zisťovania (marec-máj príslušného školského roku).

Zoznam tabuliek: